Đội Ngũ Nhân Sự

Danh sách các Bác Sỹ của hệ thống Nha Khoa Đức Hạnh

Bác sỹ: Nguyễn Hà Tiến Dũng – Giám đốc chuyên môn

Bác sỹ: Hồ Thị Thảo Nguyên – Phó giám đốc chuyên môn

Bác sỹ: Bùi Văn Tới – Phó giám đốc chuyên môn

Bác sỹ: Phạm Thị Thanh Hương

Bác sỹ: Hồ Thị Phương Thảo

Bác sỹ: Phí Thị Bích Phương

Bác sỹ: Mai Thị Kim Ngân

Bác sỹ: Vũ Thị Dịu

1
Tư vấn trực tuyến
Đăng Ký