Bảng Giá Niềng Răng

STT Dịch Vụ Bảng Giá
1 Niềng răng mắc cài kim loại 22.000.000đ / 2 hàm
2 Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ 24.000.000đ / 2 hàm
3 Niềng răng mắc cài pha lê trong suốt 26.000.000đ / 2 hàm
4 Niềng răng mắc cài kim loại tự khóa 26.000.000đ / 2 hàm
5 Niềng răng mắc cài sứ tự khóa rãnh kim loại 30.000.000đ / 2 hàm
7 Niềng răng mặt lưỡi (mặt trong răng) thẩm mỹ 50.000.000đ / 2 hàm
8 Niềng răng khí cụ tháo lắp 3.000.000đ / hàm
9 Hàm Hawley 1.200.000đ / hàm
10 Khay duy trì trong suốt 500.000đ/ hàm
1
Tư vấn trực tuyến
Đăng Ký