Bảng Giá Răng Sứ

STT Danh Mục Bảng Giá Ghi Chú
1 Răng sứ kim loại 1.000.000đ / Răng  Giảm 30%  700.000đ/ Răng   Bảo Hành 4 Năm
2 Răng sứ Titan 1.800.000đ / Răng  Giảm 30% ⇒ 1.260.000đ/ Răng Bảo Hành 6 Năm
3 Răng toàn sứ Zirconia Heramic 4.400.000đ / Răng  Giảm 50%  2.200.000đ/ Răng  Bảo Hành 10 Năm
4 Răng toàn sứ Cercon HT  5.200.000đ / Răng  Giảm 50%  2.600.000đ/ Răng  Bảo Hành 10 Năm
5 Răng toàn sứ Ceramill Zolid 5.200.000 đ/Răng  Giảm 50%  2.600.000đ/ Răng  Bảo Hành 10 Năm
6 Sứ Lava Plus 7.000.000/ Răng ⇓  Giảm 55% ⇒ 3.150.000đ/ Răng Bảo Hành 15 Năm
7 Răng sứ Titan trên Implant 3.800.000đ / Răng  Giảm 30% ⇒ 1.900.000đ/ Răng Bảo Hành 6 Năm
8 Răng toàn sứ Zirconia Heramic trên Implant 5.800.000đ / Răng  Giảm 50%  2.900.000đ/ Răng  Bảo Hành 10 Năm
9 Răng toàn sứ Cercon HT trên Implant 7.000.000đ / Răng  Giảm 50%  3.500.000đ/ Răng  Bảo Hành 10 Năm
10 Sứ Lava Plus trên Implant 7.800.000/ Răng ⇓  Giảm 55% ⇒ 3.900.000đ/ Răng Bảo Hành 15 Năm
11 Mặt dán Veneer toàn sứ 7.000.000đ / Răng ⇓  Giảm 50% ⇒ 3.500.000đ/ Răng
12 Cùi giả Zirconia 500.000đ/ Răng
12 Cùi giả Kim loại 200.000đ/ Răng  
1
Tư vấn trực tuyến
Đăng Ký