Bảng Giá Tổng Quát

STT Danh Mục Bảng Giá
1 Cạo vôi, đánh bóng 200.000đ – 300.000đ / 2 Hàm
2 Trám răng thẩm mỹ 200.000đ – 400.000đ / Răng
3 Chữa tủy răng sữa 400.000đ – 600.000đ / Răng
4 Chữa tủy răng cửa 1 ống tủy 400.000đ – 600.000đ / Răng
5 Chữa tủy răng cối 2 ống tủy 600.000đ – 800.000đ / RNăng
6 Chữa tủy răng cối 3 ống tủy 800.000đ – 1.000.000đ / RNăng
7 Chữa tủy răng lại 1.000.000đ – 1.200.000đ / RNăng
8 Tiểu phẫu cắt chóp răng nhiễm trùng 600.000đ – 800.000đ / Răng
9 Nhổ răng thường 200.000đ – 400.000đ / Răng
10 Nhổ răng hàm 500.000đ – 700.000đ / Răng
11 Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới và tiểu phẫu 1.300.000đ – 1.500.000đ/ Răng
12 Nhổ răng khôn hàm trên 700.000đ – 900.000đ / Răng
 13 Cắt nướu 500.000đ / Răng
 14 Cắt nướu gọt xương ổ  800.000đ / Răng
 15 Tẩy trắng tại nha khoa với đèn luma cool 2.000.000đ /  2 Hàm
16 Tẩy trắng tại nhà 800.000đ – 900.000đ/ 2 Hàm
1
Tư vấn trực tuyến
Đăng Ký