Bảng Giá Implant

STT Dịch Vụ Bảng Giá
1 Cấy Ghép Implant  Kontact  ( Pháp ) 22.000.000đ/  Trụ ⇓ Giảm 45% ⇒ 12.000.000 / Trụ
2 Cấy ghép Implant Hàn Quốc 18.000.000/ Trụ ⇓ Giảm 50% ⇒ 9.000.000 / Trụ
3 Cấy ghép Implant Biotem Hàn Quốc 16.000.000/ Trụ ⇓ Giảm 50% ⇒ 8.000.000 / Trụ
4 Cấy Ghép Implant Paltol ( Mỹ/Đức) 24.000.000/ Trụ ⇓ Giảm 50% ⇒ 11.000.000 / Trụ
4 Cấy Ghép NoBel Active ( Israel ) 24.000.000/ Trụ
5 Cấy Ghép Implant Mis ( Israel ) 24.000.000/ Trụ
6 Cấy Ghép Implant Ankylos 25.000.000 / Trụ
7 Cấy ghép xương 5.000.000 – 7.000.000 / Răng
1
Tư vấn trực tuyến
Đăng Ký