Bảng Giá Tổng Quát

STT Danh Mục Bảng Giá
1 Cạo vôi, đánh bóng 100.000đ – 200.000đ / 2 Hàm
2 Trám răng thẩm mỹ 150.000đ- 300.000đ / Răng
3 Chữa tủy răng cửa 1 ống tủy 250.000đ- 300.000đ / Răng
4 Chữa tủy răng cối 2 -3 ống tủy 400.000đ – 500.000đ / Răng
5 Nhổ răng thường 150.000đ – 300.000đ / Răng
6 Tiểu phẫu răng khôn 1.000.000đ / Răng
7 Tiểu phẫu cắt chóp răng nhiễm trùng 500.000đ – 700.000đ / Răng
 8 Tẩy trắng tại nha khoa với đèn luma cool 1.500.000đ /  2 Hàm
9 Tẩy trắng tại nhà 800.000đ / 2 Hàm
1
Tư vấn trực tuyến
Tư Vấn