Bảng Giá Răng Sứ

STT Danh Mục Bảng Giá
1 Mặt dán Veneer toàn sứ 5.500.000đ / Răng
2 Răng sứ kim loại 1.000.000đ / Răng  Giảm 30%  700.000đ/ Răng ⇒ Bảo Hành 4 Năm
3 Răng sứ Titan 1.800.000đ / Răng  Giảm 30% ⇒ 1.260.000đ/ Răng ⇒ Bảo Hành 6 Năm
4 Răng toàn sứ Zirconia Heramic 4.000.000đ / Răng  Giảm 50%  2.000.000đ/ Răng ⇒ Bảo Hành 10 Năm
5 Răng toàn sứ Cercon HT  4.800.000đ / Răng  Giảm 50%  2.400.000đ/ Răng ⇒ Bảo Hành 10 Năm
6 Răng toàn sứ Ceramill Zolid 4.800.000 đ/Răng  Giảm 50%  2.400.000đ/ Răng⇒ Bảo Hành 10 Năm
1
Tư vấn trực tuyến
Tư Vấn