Bảng Giá Implant

STT Dịch Vụ Bảng Giá
1 Cấy Ghép Implant  Kontact  ( Pháp ) 20.000.000đ/  Trụ ⇓ Giảm 50% ⇒ 10.000.000 / Trụ
2 Cấy ghép Implant Hàn Quốc 18.000.000/ Trụ ⇓ Giảm 50% ⇒ 9.000.000 / Trụ
3 Cấy Ghép NoBel Active ( Israel ) 22.000.000/ Trụ
4 Cấy Ghép Implant Mis ( Israel ) 18.000.000/ Trụ
5 Cấy Ghép Implant Ankylos 20.000.000 / Trụ
6 Cấy ghép xương 3.000.000 – 6.000.000 / Răng
1
Tư vấn trực tuyến
Đăng Ký