Bảng Giá Niềng Răng

STT Dịch Vụ Bảng Giá
1 Niềng răng mắc cài kim loại 20.000.000đ / 2 hàm
2 Niềng răng mắc cài sứ thẩm mỹ 22.000.000đ / 2 hàm
3 Niềng răng mắc cài pha lê trong suốt 24.000.000đ / 2 hàm
4 Niềng răng mắc cài kim loại tự khóa 24.000.000đ / 2 hàm
5 Niềng răng mắc cài sứ tự khóa rãnh kim loại 28.000.000đ / 2 hàm
6 Niềng răng không mắc cài thẩm mỹ D-Aligner 30.000.000 – 40.000.000đ / 2 hàm
7 Niềng răng mặt lưỡi (mặt trong răng) thẩm mỹ 50.000.000đ / 2 hàm
8  Niềng răng khí cụ tháo lắp 3.000.000đ / hàm
1
Tư vấn trực tuyến
Đăng Ký