Bác Sỹ

Danh sách các Bác Sĩ của hệ thống Nha Khoa Đức Hạnh :

Bác Sĩ Dũng Giám Đốc Trung Tâm

Chi nhánh quận Tân Bình: 1054 Cách Mạng Tháng 08, Phường 4, Quận Tân Bình.

Bác Sĩ Tới.

Bác Sĩ Nguyên

Chi nhánh quận 1 : 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1.

Bác Sĩ Dịu

Bác Sĩ Thủy

Chi nhánh quận 08: 19 Hưng Phú, Phường 08, Quận 08.


Bác sĩ Hoàng

Bác Sĩ Ngân