Bác Sỹ

Danh sách các Bác Sĩ của hệ thống Nha Khoa Đức Hạnh

Bác sỹ Nguyễn Hà Tiến Dũng – Giám đốc chuyên môn

 

Bác sỹ Hồ Thị Thảo Nguyên – Phó giám đốc chuyên môn

 

Bác sỹ Bùi Văn Tới – Phó giám đốc chuyên môn

 

Chi nhánh quận Tân Bình: 1054 Cách Mạng Tháng 08, Phường 4, Quận Tân Bình

Bác sỹ Hồ Thị Thảo Nguyên – Phó giám đốc chuyên môn

Bs Nguyễn Thị Kim Phượng

 

Bs Phạm Thị Thanh Hương

 

Chi nhánh quận 1 : 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

Bác sỹ Bùi Văn Tới – Phó giám đốc chuyên môn

 

Bác sỹ Hồ Thị Thanh Thủy

Bs Lê Thị Thu Hà

Bs Phí Thị Bích Phương

Bs Hồ Thị Phương Thảo

 

Chi nhánh quận 08: 19 Hưng Phú, Phường 08, Quận 08

Bác sỹ Hồ Thị Thảo Nguyên – Phó giám đốc chuyên môn

 

Bác sỹ Mai Thị Kim Ngân

 

Bác sỹ Vũ Thị Dịu

 

Chi nhánh quận 11: 1062 đường 3/2, Phường , Quận 11

Bác sỹ Bùi Văn Tới – Phó giám đốc chuyên môn